araq-varaq


araq-varaq
araq-varaq eləmək – hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq. <Dostum> bütün hökumət dairələrini bir-birinə çaxnaşdırmış, bütün şəhəri araq-varaq eləmişdi. Qant.. Əlində zənbil bazardan qayıdan Xanım Balacayevə içəriyə girə-girə: – Ay qız, dünyanı araqvaraq eləmişəm, – dedi, – sən də soxulmusan bu stansiyaya, mırt vurursan? S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.